ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างนำรถเข้าซ่อม

3746 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างนำรถเข้าซ่อม

         วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ "ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ" กันครับ 

         ในวงการประกันภัยนั้น ยังมีความรู้อีกมากมายที่ให้ผู้เอาประกันภัยได้ค้นคว้าและสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยความรู้ในวันนี้ เราขอเสนอ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมนั่นเอง ซึ่งหากเราเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันภัยของคู่กรณีจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับเรา แต่หากเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยก็จะไม่จ่ายค่าชดเชยในส่วนนี้ให้กับเรานะครับ
          จะว่าไปเรื่องการชดเชยนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันพึงจะได้รับ แต่หากเราไม่รู้แล้ว ก็อาจจะไม่ได้ยื่นเอกสารเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ หากเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายถูก เราสามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยของคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ตามจริง ดังนี้


1. สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้บริษัทจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท 
2. สำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้บริษัทจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 
3. สำหรับรถยนต์ที่มีขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งหรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 ที่นั่ง ให้บริษัทจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
         
          จากความรู้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าขาดประโยชน์นั้นไม่ใช่เงินจำนวนน้อย ๆ เลยใช่ไหมครับที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย

 

ถ้าบริษัทประกันไม่จ่าย ทำอย่างไร ??

          คุณสามารถแจ้งเรื่องต่อสำนักงาน คปภ.ได้เลย เพราะถือว่าบริษัทมีความผิด ฐานจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย และประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหากบริษัทประกันภัยฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และปรับต่อไปเรื่อย ๆ อีกไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย

- ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม และใบรับรถยนต์
- สำเนาเล่มจดทะเบียนรถ
- เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี)
- ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบเคลม
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี
- สำเนากรมธรรม์
- แบบฟอร์มเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
          เรามีตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์กับทางบริษัทประกันภัยมาให้ด้วย เมื่อคุณต้องนำรถเข้าซ่อม อย่าลืมใช้สิทธิอันเป็นประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยกันด้วยนะครับ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

     สำคัญ ! !  เราจะได้รับค่าขาดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ "เป็นฝ่ายถูกเท่านั้น" และ ไม่ใช่การได้รับอัตโนมัติ เราต้องยื่นเรื่องที่บริษัทประกันของคู่กรณี โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ 

✅ 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ติดต่อบริษัทประกัน พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

✅ 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบเคลม ให้นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ / อู่ 

✅ 3. ขอเอกสารจากศูนย์บริการ / อู่ เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเรียกค่าขาดประโยชน์

✅ 4. ติดต่อบริษัทประกันของคู่กรณี พร้อมนำส่งเอกสารประกอบ ดังนี้ สำเนาการจดทะเบียนรถ, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเคลม, ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม - ใบรับรถยนต์ (ขอจากอู่) และหนังสือค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถ 

 

รับสมัครตัวแทน-นายหน้า

ขายประกันภัยรถยนต์ ทั่วประเทศ

ไม่บังคับยอดขาย ทำงานออนไลน์

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสมัครได้ที่นี่

 

Powered by MakeWebEasy.com