แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เตรียมเอกสาร ขอรับใหม่ได้

91494 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เตรียมเอกสาร ขอรับใหม่ได้

 เจ้าของรถที่ แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด ตัวอักษรหรือตัวเลขลบเลือน เนื่องมาจากการใช้งาน การขัดล้างทำความสะอาดไม่ถูกวิธี รวมถึงกรณีสูญหาย  ให้เจ้าของรถเร่งดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ภายใน 15 วันทำการ


อัตราค่าธรรมเนียม การขอป้ายทะเบียนรถใหม่

 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เสียค่าบริการคำขอจำนวน 5 บาท และจ่ายค่าป้ายทะเบียน 2 ชิ้น (หน้า-หลัง) แผ่นป้ายละ 100 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 205 บาท
   อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท


 สำหรับรถจักรยานยนต์  เสียค่าใช้จ่ายค่าคำขอ 5 บาท และค่าป้ายทะเบียนจำนวน 1 แผ่น ราคา 100 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 105 บาท

 

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1. แผ่นป้ายทะเบียนรถอันเดิมที่ชำรุด
2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) *กรณีที่เจ้าของรถให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ด้วย
4. เอกสารใบคำขออื่นๆ   ดาวน์โหลด

หมายเหตุ  : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท

 

แผ่นป้ายทะเบียนที่มีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มองไม่ชัด ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด "3กก – 4กฆ" กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ที่ กรมการขนส่งทางบก ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งอาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ เจ้าของรถสามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 

ขั้นตอนและเอกสารประกอบ 

- แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ 
- แผ่นป้ายทะเบียนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด บิดงอ หรือเจาะรู เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบ  

- นำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- กรณีเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
สถานที่ติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่
- ติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรงซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือให้ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก แล้วส่งกลับคืนไปยังสำนักงานขนส่งอีกครั้ง กรณีดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

      ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ 

อ้างอิงข้อมูล เว็บไซต์: กรมการขนส่งทางบก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584

     ทั้งนี้ เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ เจ้าของรถอาจจะต้องดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธี ไม่ใช้น้ำยา/สารเคมี ขัดล้างถูรุนแรงๆ บริเวณแผ่นป้าย ตัวอักษรหรือตัวเลข ให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ่อนๆ และใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาดก็เพียงพอ

ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดโดยเด็ดขาด

 

Powered by MakeWebEasy.com