10 ข้อปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

3377 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 ข้อปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย เราขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ง่ายๆเพียง 10 ข้อปฎิบัติ ดังนี้

1. การเตรียมร่างกายของผู้ขับขี่ให้พร้อมขับรถ โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน เพราะอาจหลับในขณะขับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

2. ก่อนการเดินทาง ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน อาทิ ยาแก้แพ้ ยาบรรเทาอาการหวัด เพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที

3. ควรตรวจสอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ให้พร้อมใช้งาน สังเกตการทำงานของอุปกรณ์ประจำรถ อาทิ ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากรถมีอาการผิดปกติ ไม่ควรนำไปใช้งาน เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้

4. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ เช่น ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง กากบาทถอดล้อ สามเหลี่ยมสะท้อนแสง เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาวิธีการใช้งาน จะได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง

5. ควรศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น  ระบบนำทางอัจฉริยะ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทาง

6. เตรียมเส้นทางสำรอง ในการเดินทางไว้ด้วย หากเกิดเหตุจำเป็นต้องเลี่ยงเส้นทางหลัก และควรเผื่อเวลาในการเดินทางเสมอ เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ชำรุด หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม สำหรับหลักปฏิบัติในการขับรถอย่างปลอดภัย

7. ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร มีมารยาทในการขับรถและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางหรือเพื่อนร่วมทาง

8. ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง โดยสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

9. ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

10. ควรมีผู้ขับขี่อีก1คน ไว้ผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เนื่องจากต้องเดินทางระยะไกลเป็นเวลานานๆ ป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงหรืออ่อนหล้าจากการขับรถนานๆได้

      นอกจาก 10 ข้อปฎิบัติข้างต้นแล้ว คุณควรตรวจสอบประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ของคุณ และ พ.ร.บ. ก่อนออกเดินทางด้วย นะคะ เราหวังว่าข้อมูลที่รวบรวมมาจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย...

ผู้เขียน :  เดียร์ ประกันดีชัวร์ 
.............................................................................................

     หากรถของคุณยังไม่มีประกันภัย และกำลังสนใจ อยากต่อประกันรถยนต์  หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ ติดต่อเรา ...
เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์    ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by MakeWebEasy.com