ข้อแตกต่างความคุ้มครอง ประเภท 2+ และ 3+

ประเภท 5 (2+)  หรือ  ประเภท 2 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2บวก  หรือที่เราเรียกว่า 2พลัส   จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้  
1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
4. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์


ประเภท 5 (3+)    หรือ  ประเภท 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3บวก  หรือที่เราเรียกว่า 3พลัส   จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 
1.  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. รับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 

  ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประเภท 2+ และ 3+  

Powered by MakeWebEasy.com