แอกซ่า AXA 2+

MOTOR 2+ SUPER SAVE

  เบี้ยเฉพาะป้าย :  กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

  มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

 

เลือกทุนประกันได้ 

 แผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   7,800    บาท

 แผน 2 ทุนประกัน 200,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   9,000    บาท

 แผน 2 ทุนประกัน 300,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   10,000  บาท

MOTOR 2+ SUPER SAVE 

 

 เบี้ยประกันสำหรับรถทะเบียน ต่างจังหวัด

 มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา  200,000  บาท


เลือกทุนประกันได้ 

  แผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   6,900    บาท

  แผน 2 ทุนประกัน 200,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   8,200    บาท

  แผน 2 ทุนประกัน 300,000 บาท       เบี้ยซ่อมอู่   9,300  บาท

Powered by MakeWebEasy.com