มะเร็ง ร้าย ร้าย เจอจ่าย รับเงินก้อน บมจ.เออร์โกประกันภัย

725 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันมะเร็ง เออร์โก1085

แผนประกันภัยนี้  สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้  ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนสูงสุด 300,000 บาท เพื่อนำไปรักษาตัว คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังสูงสุด 60,000 บาท
* * * เบี้ยเริ่มต้นแค่ 1,085 บาท


แผน 1   
อายุ 1-39 ปี  เบี้ยประกันภัย  1,085 บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   200,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   40,000   บาท


แผน 2
อายุ 1-39 ปี   เบี้ยประกันภัย  1,625  บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   300,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   60,000   บาท


แผน 1
อายุ 40-49 ปี   เบี้ยประกันภัย   2,120  บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   200,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   40,000   บาท


แผน 2
อายุ 40-49 ปี   เบี้ยประกันภัย    3,175  บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   300,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   60,000   บาท


แผน 1
อายุ 50-59 ปี   เบี้ยประกันภัย   3,385  บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   200,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   40,000   บาท


แผน 2 
อายุ 50-59 ปี   เบี้ยประกันภัย   5,080  บาท/ปี
 ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)   300,000   บาท
 โรคมะเร็งผิวหนัง   60,000   บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย : Conditions of Insurance

- ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 - 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์)
- ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
- เบี้ยประภันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
- ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน (Waiting Period)
- ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
- ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
- โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
- การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน

Powered by MakeWebEasy.com