รถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีพ.ร.บ.บาดเจ็บ/เสียชีวิต ทุกคนเบิกได้

1711 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีพ.ร.บ.บาดเจ็บ/เสียชีวิต ทุกคนเบิกได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และ รถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.
ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จะได้รับการคุ้มครอง
สามารถเบิกจากประกันภัย พ.ร.บ. ได้  

 

 เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้... 

 กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล  ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ...

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ : บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือประจำวันตำรวจแล้วแต่กรณีเนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็นความผิดทางอาญาต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ชักช้า

 กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ...

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

หมายเหตุ : กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ  ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ...

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง
การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ
3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

 กรณีเสียชีวิต  ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ...

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบมรณบัตร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ
 
หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น
ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
  
คำเตือน ... ผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ที่มา : https://www.rvp.co.th/makingaclaim.php

 

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.ทำอย่างไร  หากใครที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และต้องการเบิกประกัน พ.ร.บ. ก็ สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลย และหากใครที่ต้องการทำประกันรถยนต์เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง

สามารถคลิกที่นี่ เพื่อติดต่อตัวแทน/ นายหน้า ประกันภัยรถยนต์ ค่ะ 
   Line OA: @mol6654f (มี@ข้างหน้า) 
( นาเดียร์ ) กัญญ์ฐญา  พลายกลาง 
โทร : 064-2654282  

ซื้อประกันหรือเปรียบเทียบประกันรถยนต์

และ ขอใบเสนอราคา ได้เลยค่ะ  

  • รับสมัครนายหน้าขายประกันภัยรถยนต์
  • อาชีพเสริม
  • ทำคู่งานประจำได้
  • อบรมฟรี
  • รายได้ดี
  • ทำงานผ่านระบบออนไลน์ 

สนใจสมัครขายประกันรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ 

ทีมงาน BSK Smartgroup สอนขายประกันออนไลน์
ติดต่อเรา ที่นี่  

 สมัครขายประกันรถยนต์

 

Powered by MakeWebEasy.com