แผนประกันไวรัสโคโรน่า โควิด19 กรุงเทพประกันภัย

144 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันไวรัสโคโรน่า โควิด19 กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด19


เลือกซื้อแผนประกันภัยออนไลน์ คลิ๊ก  https://share.724.co.th/www/a/Mvfh9qLY/AM00062608


รวมแผนประกันภัย โควิด19 เพิ่มเติม 
https://share.724.co.th/insure/a/AbqwHUXK/AM00062608


ต้องการซื้อความคุ้มครองผ่านตัวแทนติดต่อ  เพื่อขอคำแนะนำ / 
https://lin.ee/lS81lA8


 

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 699 บาท/ปี

 • การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
  50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  500,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
  50,000 บาท
   


แผน 2 เบี้ยประกันภัย 289 บาท /ปี

 • การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
  20,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  200,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
  20,000 บาท


เงื่อนไขประกันภัย

 • ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • ไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ

- กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
- ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ


ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
( 1 สลิป ต่อ 1 แผนประกันภัยเท่านั้น )
 

Powered by MakeWebEasy.com