ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เริ่มตั้งแต่  1 เมษายน  2563

5554 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เริ่มตั้งแต่  1 เมษายน  2563

ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย  พ.ร.บ.  เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่  1 เมษายน  2563

      ผูู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้   

 • กรณี  ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง  แต่ไม่เกิน 80,000  บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณี  สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 • กรณี เสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000  บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน   วันละ 200 บาท  (จำนวน รวมกันไม่เกิน 20 วัน)

    ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

 • กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง
  แต่ไม่เกิน   30,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณี ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร   บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน
  35,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ  ตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
  35,000 บาทต่อหนึ่งคน
  (หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )
   
   
  หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน  จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
   
  แหล่งข้อมูล ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 

 * * ถ้ารถของคุณยังไม่มีประกัน พ.ร.บ.   สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ที่นี่ ! ! 

ช่องทางออนไลน์ 24 ชม.  

 พ.ร.บ.รถยนต์  https://share.724.co.th/insure/a/compulsory/AM00062608


  พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์  https://share.724.co.th/insure/a/motorcycle-compulsory/AM00062608หรือ หากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ ติดต่อเรา 

 ช่องทางไลน์แอด  @mol6654f (มี @ ข้างหน้า)

 Link https://lin.ee/lS81lA8

โทร. 064-2654282, 095-5962422   (นาเดียร์) 


 เดียร์ ประกันดีชัวร์   รับทำประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.  มีส่วนลดเบี้ยถูก ราคาเท่าตัวแทน . . .  

Powered by MakeWebEasy.com