ขับขี่รถด้วยความมั่นใจ ทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ให้รถยนต์ของคุณ 
 จ่ายเบี้ยแค่หลักพัน เบี้ยเริ่มต้น 7,500 บาท/ปี เท่านั้น
 ซ่อมอู่ในเครือ ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 ไม่ต้องสำรองเงินค่าซ่อมรถ
 

ประเภทชั้น 1  ไทยวิวัฒน์ 

ผ่อน 0 %
  ผ่อนผ่านบัตรเครดิต / ผ่อนเงินสด 

 ได้สูงสุด  6 งวด

      กรณีผ่อนเงินสด  มีค่าดำเนินการเก็บเอกสารถึงที่บ้าน  500 บาท 
      กรณี ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ ไม่มีค่าเก็บเอกสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) 

*********

ประกันรถยนต์ ประเภทชั้น 1  ไทยวิวัฒน์ 
* สำหรับรถ เก๋ง /กระบะ ส่วนบุคคล 

ผ่อนง่าย   ไม่มีดอกเบี้ย  ไม่ตรวจรถ

 เบี้ย  7,500.70  บาท     
ทุนประกันภัย 100,000 บาท

( กรุณอ่านเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน )

 1. ผ่อนเงินสด
  - ผ่อนได้ 6 งวด 
  - มีค่าดำเนินการเก็บเอกสารถึงที่บ้าน 500 บาท
  - ชำระงวดแรก 1,751  บาท (รวมค่าดำเนินการเอกสาร 500 บาทแล้ว) 
  - งวดที่  2 - 6  ชำระ 1,251 บาท
   
 2. กรณี  " ผ่อนผ่านบัตรเครดิต " 
  - ผ่อนได้สูงสุด 6 งวด
  - งวดที่ 1-6  งวดละ 1,251 บาท 
  - ฟรี !! ค่าธรรมเนียมบัตร
  - ไม่มีค่าดำเนินการเอกสารผ่อน
  - เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เท่านั้น
 
ประเภทชั้น 1  ไทยวิวัฒน์
* สำหรับรถ เก๋ง /กระบะ ส่วนบุคคล
 
ผ่อนง่าย   ไม่มีดอกเบี้ย  ไม่ตรวจรถ
 
 เบี้ย  9,500.53  บาท
 ทุนประกันภัย 200,000 บาท

( กรุณอ่านเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน )
 
ผ่อน 0 %
ผ่านบัตรเครดิต / ผ่อนเงินสด 
 ได้สูงสุด  6 งวด

1.  กรณี " ผ่อนเงินสด " 
- ผ่อนเงินสด ได้ 6 งวด 
- มีค่าดำเนินการเก็บเอกสารถึงที่บ้าน  500 บาท 
- ชำระงวดแรก 2,084  บาท (รวมค่าดำเนินการเอกสาร500บาทแล้ว) 
- งวดที่  2 - 6  ชำระ 1,584 บาท 


2. กรณี " ผ่อนผ่านบัตรเครดิต"
- ผ่อน ได้สูงสุด 6 งวด 
- งวด 1-6 งวดละ 1,584 บาท 
- ฟรี !! ค่าธรรมเนียมบัตร
- ไม่มีค่าดำเนินการเอกสารผ่อน
- เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เท่านั้น

 

บัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...
กรุณาติดต่อเรา

 

Powered by MakeWebEasy.com