เบี้ยแพ็คเกจประกันชั้น 3


ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท เทเวศประกันภัย Fix Rate 

เบี้ยประกันรวม 2,599 บาท 

 • รับรถอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท เจพีประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 2,500 บาท 

 • รับรถอายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ไทยประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 2,650 บาท 

 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   300,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 3,200 บาท 

 • ไม่รับรถรับจ้าง/รถเช่า
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   250,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  500,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   1,000,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ประกันคุ้มภัย
เบี้ยประกันรวม 2,800 บาท 

 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   300,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   800,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 1,999 บาท 

 • รถไม่เกิน  4 ตัน
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   100,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  500,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
Powered by MakeWebEasy.com