•      สิ่งที่รถทุกคันจำเป็นต้องมีนั่นก็คือ พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) เพราะถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากไม่ทำจะถือว่าผิดกฎหมาย และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

       สำหรับข้อดีของ พ.ร.บ. คือ ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต และร่างกาย เมื่อประสบภัยจากรถ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยความเสียหายเบื้องต้น หรือเงินชดเชยในกรณี สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เป็นต้น

  สำหรับวิธีการเบิก พ.ร.บ. จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ใบแจ้งความ)


เอกสารเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บ

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์
 • กรณีเสียชีวิต


***** สำเนามรณะบัตร
- สำเนาบัตรประชาชนของทายาทในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี)


     สำหรับขั้นตอนการเคลม สามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. ได้ภายใน 180 วัน หลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่ลงบันทึกประจำวัน ทั้งนี้คุณสามารถยื่นเรื่องให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ หรือติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) ได้เลย

Powered by MakeWebEasy.com