ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

          การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือที่รู้จักกันว่า“การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. นี้ การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

         1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถโดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณี ที่บาดเจ็บหรือช่วยเป็นค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต
         2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
         3. เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ
         4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oic.or.th/en/education/insurance/vehicle/compulsory

ผู้ที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

          ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับ ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และเจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

 

  อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ที่กฏหมายกำหนด

image

ตัวอย่างส่วนลดสำหรับท่านสมาชิก

   

   

ราคาเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ ใช้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ! 


สมัครสมาชิก
 
หรือสอบถามเพิ่มเติม LINE : prakundsure
เดียร์ ประกันดีชัวร์
Powered by MakeWebEasy.com