ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 5 โรคร้าย
ที่เกิดจาก " ยุง "
 
1. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Uapanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จับสั่น (Malari) หรือโรคไข้ป่า

 

รายละเอียดความคุ้มครอง  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Powered by MakeWebEasy.com