ประกันภัยรถเก๋ง ประเภท 3+

ประเภท 5 (3+)    

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3บวก  หรือที่เราเรียกว่า 3พลัส  จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 

1.  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. รับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก


 

Powered by MakeWebEasy.com