ประกันรถยนต์ ประเภท ชั้น 3 กระบะบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท เทเวศประกันภัย Fix Rate 

เบี้ยประกันรวม 2,599 บาท 

 • รับรถอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท เจพีประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 2,500 บาท 

 • รับรถอายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ไทยประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 2,650 บาท 

 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   300,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 3,200 บาท 

 • ไม่รับรถรับจ้าง/รถเช่า
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   250,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  500,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   1,000,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ประกันคุ้มภัย
เบี้ยประกันรวม 2,833 บาท จ่ายเพียง 2,800 บาท 

 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  300,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
เบี้ยประกันรวม 1,999 บาท 

 • รถไม่เกิน  4 ตัน
 • มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาท   
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  500,000  บาท
 • ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   600,000  บาท
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 
บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันภัย


รถใช้งาน ตจว. เบี้ยประกันรวม 3,002 บาท 
รถใช้งาน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล  เบี้ยประกันรวม 3,400 บาท 

- มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   300,000 บาท   
- ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  1,000,000  บาท
- ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
- ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   1,000,000  บาท
* อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท/3 ที่นั่ง
* ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท/3 ที่นั่ง

ประกันชั้น 3 รถกระบะ รหัส 320 ซ่อมอู่ 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันรวม 2,699.61 บาท 

- มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   100,000 บาท   
- ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อคน)  500,000  บาท
- ชีวิต ร่างกาย/อนามัยบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)    10,000,000  บาท
- ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)   800,000  บาท
* อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง
* ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/3 ที่นั่ง

Powered by MakeWebEasy.com