ประเภท 5 (2+)  หรือ ประเภท 2+ 

ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
4. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น


Powered by MakeWebEasy.com