ประกันอัคคีภัย อย่ามองข้ามประกันอัคคีภัย อย่ามองข้าม
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหาย
ค่าซ่อมแซมบ้านจากภัยพิบัติ จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
แค่หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน
สำหรับปีที่ผ่านมารวมถึงปีก่อน ๆ
จะเห็นได้ว่าปัญหาความเสี่ยงภัยเดิม ๆ
ที่พบมักจะพบเจอกันอยู่เสมอสำหรับคนไทย
ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด นั่นก็คือปัญหา “น้ำท่วม” นั่นเอง
อ่านเพิ่มเติมคลิก
ใครที่เคยมีโอกาสได้ทำประกันภัยต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันภัยทรัพย์สิน
หรือทำประกันภัยอื่น ๆ คงจะคุ้นเคยกับคำว่า
“ เบี้ยประกันภัย ” กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ?
เบี้ยประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ชำระให้แก่ผู้รับประกันภัย เพื่อเป็นการตอบแทน
ในการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
อ่านเพิ่มเติมคลิก
ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้นเรียกได้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้นเรียกได้ว่า
เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด
หากเปรียบเทียบกับประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้
จนคนทั่วไปมักเรียกกันติดปากว่า
“ ประกันภัยรถชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ”
ซึ่งก็ถือได้ว่าไม่ผิดไปจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่
แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้น
ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี
ยังมีอีกหลายกรณีที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครอง
อ่านเพิ่มเติมคลิก
เรื่องของ 10 ข้อที่ควรทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนนั้น ถือว่า
มีประโยชน์อย่างมากในการทำตาม
เพราะถ้าหากมีการปฎิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ก็อาจจะส่งผลตามมาได้เช่นกันซึ่งเรื่องของ 10 ข้อที่ควรทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนมีดังนี้
อ่านเพิ่มเติมคลิก
Powered by MakeWebEasy.com