ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้นเรียกได้ว่าเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ จนคนทั่วไปมักเรียกกันติดปากว่า “ประกันภัยรถชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี” ซึ่งก็ถือได้ว่าไม่ผิดไปจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี ยังมีอีกหลายกรณีที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครอง

          ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของ ประกันภัยรถชั้น 1 ซึ่งเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองนี้จะมีระบุอยู่ในกรมธรรม์ แต่อาจจะไม่โดดเด่นนักเพราะว่าโอกาสในการเกิดกรณีเหล่านี้นั้นน้อยมาก ๆ โดยวันนี้เราจะขอยกเอากรณีที่เกิดขึ้นยากมาก ๆ ที่ว่ามานี้มาแนะนำกัน ซึ่งเราก็ควรที่จะรู้ไว้เพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวไว้ก่อน แต่บางเรื่องก็ต้องปล่อยไปจริง ๆ เพราะเป็นเหตุที่เกินกว่าเราจะคาดการณ์ได้ 

สิ่งที่คนใช้รถควรรู้เกี่ยวกับกรณีที่ประกันภัยรถชั้น 1 ไม่คุ้มครอง


 รถได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม
         หากว่ารถรับได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรอยกระสุน รอยระเบิดต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย ไม่ว่ารถของเรานั้นจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากน้อยขนาดไหนก็ตาม ถ้ารถเราได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม เราจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน


 รถได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมือง
         นอกจากความเสียหายจากภาวะสงครามแล้ว ความเสียหายจากสงครามกลางเมือง หรือการก่อความไม่สงบอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากโดนลูกหลงจากการปะทะ หรือจากกลุ่มก่อความไม่สงบ บริษัทประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้เช่นกัน


 รถได้รับความเสียหายจากวัตถุปรมาณู
         กรณีเหตุที่เกิดจากข้อนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทประกันภัยก็มีการชี้แจงไว้ก่อนว่าไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ และหากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ๆ เราก็คงอาจจะไม่ได้อยู่รอดมาเคลมประกันก็ได้ เพราะว่าวัตถุปรมาณูนั้นมีความอันตรายค่อนข้างสูงนั่นเอง

         นอกจากนี้คำว่าวัตถุปรมาณูไม่ได้หมายถึงขีปนาวุธ หรือระเบิดปรมาณูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีกด้วย


 ความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู
         สืบเนื่องจากข้อที่แล้วที่กล่าวถึงวัตถุปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธนั้นจะทิ้งรังสีที่เป็นอันตรายหลังจากเกิดเหตุระเบิด และรัศมีการกระจายตัวของรังสีนั้นก็กินวงกว้างมากกว่าระยะการทำลายของระเบิดเสียอีก บริษัทประกันภัยจึงระบุเอาไว้ชัดเจนว่าไม่มีความคุ้มครองครอบคลุมในส่วนนี้


 รถได้รับความเสียหายนอกอาณาเขตความคุ้มครอง
         หากว่าสถานที่ที่เราเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่นอกเหนือจากเขตที่ให้ความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยอาจจะปฏิเสธที่จะไม่ให้ความคุ้มครอง ซึ่งโดยปกติแล้วอาณาเขตคุ้มครองจะอยู่ในพื้นที่ภายในประเทศไทยนั่นเอง หากเราต้องการที่จะใช้รถออกนอกประเทศก็ควรที่จะแจ้งกับบริษัทประกัน เพื่อทำการออกกรมธรรม์สำหรับคุ้มครองในขณะที่เราใช้รถยนต์เดินทางนอกประเทศนี้ โดยที่เราอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย


 รถได้รับความเสียหายจากการนำไปทำผิดกฎหมาย
         บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองกับรถคันที่ได้รับความเสียหายจากการนำไปใช้เพื่อก่อเหตุผิดกฎหมาย เช่น ขนยาเสพติด เป็นต้น


 รถได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ผิดประเภท
         บริษัทประกันมีสิทธิที่จะไม่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเรา (ผู้เอาประกัน) ที่ใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น รถยนต์เราจดทะเบียนส่วนบุคคลไว้ แต่เราได้นำรถไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งก็จะถือว่าอยู่นอกเหนือที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์


 รถได้รับความเสียหายที่เกิดจากการลากจูง
         หากว่ารถยนต์เราเกิดเสียขึ้นและมีเหตุให้ต้องมีการลากจูงรถเรา เพื่อไปที่อู่ซ่อมหรือที่ใดก็ตาม แล้วเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่ทำการลากจูงรถไป ส่วนนี้บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง ยกเว้นว่าจะมีการเพิ่มความคุ้มครองส่วนนี้ไว้ก่อนแล้ว


         จะเห็นได้ว่ากรณีที่เรากล่าวถึง ล้วนแต่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากมากในบ้านเรา ยกเว้นแต่ 2 ข้อสุดท้ายที่ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีเราก็อาจจะโดนบริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองได้
 
www.prakundsure.com
Powered by MakeWebEasy.com